Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o.
Júnová 33
831 01 Bratislava 3

Tel.: +421 2 5920 7320

E-mail: office@angelini.sk

 

Nepretržitá služba hlásenia nežiaducich účinkov

Primárny telefonický kontakt: +421 948 267 663
Sekundárny telefonický kontakt:  +421 917 206 160
E-mail: farmakovig@angelini.sk

Informácia o ochrane osobných údajov získaných pri hlásení podozrenia na nežiaduci/vedľajší účinok lieku

 

Zobrazenie sídla firmy na mape

 

Kontaktný formulár